Công ty cổ phần truyền thông HTV Việt Nam thành lập năm 2014, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng thương hiệu, tổ chức sự kiên, hội nghi hợp tác, hội thảo. Công ty đã có những bước phát triển vững mạnh trong quá trình xây dựng và phát triển. Với định hướng xây dựng tổ hợp truyền thông hàng đầu, công ty đã và đang tổ chức rất nhiều sự kiện, hội nghi, hội, thảo, hội nghị hợp tác đầu tư giữa các doanh nhân và doanh nghiệp.

© Bản quyền thuộc về Bigshare

Mang đến giá trị đích thực cho mọi khách hàng

TOP